< terug Tip

Een lastig besluit vertellen

Stel, je hebt een lastig besluit genomen en gaat dat vertellen. Bijvoorbeeld omdat iemand een verzoek heeft ingediend en dat is afgewezen en je gaat dat in een gesprek meedelen. Of er is een nieuwe verplichte en impopulaire werkwijze en je gaat dit vertellen aan je team. Dit zijn situaties waar we vaak tegenop zien… Vanwege de reacties, en ook omdat we het lastig vinden onze gesprekspartner mee te krijgen in de nieuwe situatie. Welke tips vanuit oplossingsgericht werken helpen ons in dit soort situaties?

Misschien denk je nu wel ‘Toch gewoon doen wat we hebben geleerd over slechtnieuwsgesprekken?’. Zeker, dat is waar het mee start. Onder andere: je valt met de deur in huis, je houdt de uitleg kort, en je vangt de emoties op. Klik hier voor de volledige tips voor slechtnieuwsgesprekken.

Maar wat daarna? Hoe ga je ‘doorschakelen’ na zo’n besluit? Hoe zorg je ervoor dat je gesprekspartner(s) meegaan in de nieuwe situatie?  Hierover de volgende oplossingsgerichte tips:

1.      Leading from behind

In deze situatie zal ík van alles willen. Ik wil door. Ik wil dat men meedenkt over hoe de nieuwe situatie ingevuld moet worden. Ik wil misschien ook graag dat de ander de  beweegredenen achter het besluit begrijpt. En dan is een kleine alarmbel op z’n plaats….

Als ík van alles wil, is het risico groter dat ik ga trekken en duwen. Wil ik de kracht van de oplossingsgerichte aanpak benutten, dan zal ik mezelf terug moeten managen. Van trekken en duwen naar ‘volgen’ en ‘uitnodigen’. Leading from behind! Doe ik dat niet, dan zullen mijn interventies, mijn vragen, stuiten op wat ook wel ‘weerstand’ wordt genoemd. En – ondanks dat ik van alles wil! – is dat niet nodig. We kunnen dit voorkomen door ‘volgen’ (tip 2) en ‘uitnodigen’ (tip 3).

2.      Blijf volgen

Het allerbelangrijkste van het volgen in dit geval is dat ik met mijn 3e oplossingsgerichte oor blijf luisteren. Het oor waarmee ik luister van mens tot mens, en dus oprecht begrip en erkenning kan geven. Ben ik teveel bezig met alles wat er nu moet gebeuren en wie wat moet doen, dan is er het risico dat dit oor even uit staat. En daarmee verlies ik het contact met mijn gesprekspartner(s).

Als ik me realiseer dat ik al meer tijd heb gehad om aan het besluit te wennen, of dat het mezelf minder raakt dan de ander, kan ik mezelf stimuleren om mijn 3e oor bewust aan te zetten en wat meer rust en geduld te hebben. Nu dit geduld hebben en de erkenning er echt even laten zijn, zorgt ervoor dat het later sneller gaat.

3.      Uitnodigen met een stuurvraag

In deze situatie wil ik dus van alles, maar dat dient ook en doel. We moeten door. Dat is in principe ook in het belang van de ander. En het fijnste is als het alle hens aan dek is: als we alles wat we in huis hebben kunnen benutten om van een lastige situatie het beste te maken. Hoe kunnen we daarnaar doorschakelen?

Hiervoor kan je de oplossingsgerichte stuurvraag gebruiken. Bijvoorbeeld:

  •  ‘Nu dit besluit er ligt… welke ideeën heb jij over hoe je nu verder wilt?’
  • ‘Gegeven deze lastige situatie…. hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we als team er het beste van maken?’
  • ‘Nu zeker is dat we nog maar 3 maanden dit project kunnen doen… hoe kun jij ervoor zorgen dat we toch doelstelling x gaan behalen?
  • ‘Het is belangrijk dat we ondanks het besluit dat is genomen wel ervoor zorgen dat ….. Welke ideeën hebben jullie over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen?’

NB : de basisvorm van de oplossingsgerichte stuurvraag is ‘hoe kun jij ervoor zorgen dat …. zodat…’.

Doorschakelen met een stuurvraag vraagt gevoel voor timing. Als ik dit te vroeg doe, dan gaat mijn gesprekspartner er niet in mee. Tip 1 en 2, mezelf terugmanagen (naar leading from behind) en luisteren met mijn 3e oor, komen eerst! Ben ik te vroeg, dan is er geen man over boord. Ga gauw luisteren en aansluiten. Op een later moment kun je dan opnieuw de aanzet doen tot doorschakelen.

Succes en fijne dag!

Leuk als je deze tip deelt.
Zo help je een ander met informatie, en wij worden beter gevonden 🙂

Meld je nu gratis aan

voor Solvitas Tips

Ontvang 1 x per maand de Solvitas Tips, met praktische tips over Oplossingsgericht Werken

(Zo’n 3000 mensen gingen je voor)

Maak kennis met onze Trainingen en workshops
Ik zoek een training voor... Mijn team Mijzelf