Activerende gespreksvoering met jongeren om schoolverzuim te voorkomen

In een lastige setting tóch invloed uitoefenen

Bij het begeleiden van jongeren bij het afronden van de schoolopleiding en (het voorkomen van) verzuim, heb je onder andere te maken met jongeren die geen hulp willen, liever niet willen praten, desinteresse vertonen, passief zijn, zichzelf overschatten, of lastig te motiveren zijn. Het is niet altijd eenvoudig om dan verbinding te maken, goed contact te houden en de jongere te helpen.

Het wordt vaak nog complexer door de omgeving om de jongere heen waar je mee te maken hebt: leerkrachten, hulpverlening en – eventueel boze, beschuldigende of verdrietige – ouders.

In onze trainingen krijg je concrete gesprekstechnieken aangereikt om deze gesprekken lichter én effectiever te maken.
Het gaat om vernieuwende en activerende tools die direct bruikbaar zijn in de praktijk.

Voor wie?

Deze trainingen zijn toegesneden op:

  • leerplichtambtenaren
  • leerplichtconsulenten
  • doorstroom- en overstapcoaches (RMC-trajectbegeleiders)

Kijk nu bij het onderstaande aanbod van trainingen!

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]