Medewerkers Aansturen in het Onderwijs

Voor effectief bijsturen en vergroten van eigen verantwoordelijkheid

  • Je bent leidinggevende en je medewerkers vragen te vaak jouw hulp? Zij pakken te weinig verantwoordelijkheid?
  • Vertonen ongewenst gedrag of schieten tekort, en laten zich lastig bijsturen?
  • Ontmoet je weerstand bij noodzakelijke veranderingen?

Oplossingsgericht Werken voor leidinggevenden

Met Oplossingsgericht werken krijg je als leidinggevende een krachtig instrument in handen om je medewerkers te beïnvloeden, bij te sturen en te coachen. Dit komt door de verrassende gespreks- en verandertechnieken vanuit Oplossingsgericht Werken.

Praktische tools bij disfunctioneren en organisatieverandering

Je krijgt in onze training praktische tools om met minder moeite nog meer te bereiken met jouw team van docenten, slb-ers, decanen en ondersteunend personeel.

Dit op een manier waarbij je – ook in lastige situaties zoals disfunctioneren en organisatieverandering – goed samenwerkt en de capaciteiten van je medewerkers benut en verbetert, en zij zelfredzamer worden. We werken hiervoor in de training steeds met de eigen casuïstiek van de deelnemers.

Welke training is interessant voor jóuw team?

Compleet pakket van Oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor alle situaties van het dagelijks leidinggeven. Van effectief bijsturen als dat hard nodig is, tot medewerkers coachen zodat zij zelfredzaam worden.

In dit deel gaat het vooral om hoe je effectief je medewerkers bijstuurt bij onwenselijk gedrag of tekortschietend resultaat, en hoe je meer effect hebt met je advies.

Tijdens het 2e deel van de training krijg je als leidinggevende meer feeling met hoe je je medewerker coachend kunt helpen op een Oplossingsgerichte manier, die minder energie kost en die de zelfredzaamheid van je medewerker(s) vergroot.

Na afloop van een training over Oplossingsgericht leidinggeven kan het prettig zijn nu en dan op te frissen en ervaringen uit de praktijk te bespreken. Of kies een thema-workshop over bijvoorbeeld Ontwikkelgesprekken of over Oplossingsgericht Beoordelen.

Intervisie Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding 3 tot 6 dagdelen

Professionals die andere begeleiden hebben vaak te maken met lastige casuïstiek, en het is prettig om dat te delen op een positieve en slimme manier. Deelnemers scherpen hun Oplossingsgerichte vaardigheden aan, en komen gemotiveerd en gesterkt uit de intervisie.

Ik vond àlles in de training nuttig”

(deelnemer uitgebreide training voor leidinggevenden)

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”onderwijs”]