Oplossingsgericht leidinggeven

Met de verrassende gesprekstechnieken vanuit Oplossingsgericht Werken kun je als leidinggevende met minder moeite méér bereiken: 

  • Je kunt je medewerker nog effectiever bijsturen op gedrag of resultaat, en met behoud van de relatie. 
  • Je krijgt minder weerstand en de weerstand die je krijgt kun je goed tackelen.
  • Activering van je medewerkers verloopt makkelijker. Je stimuleert zelfredzaamheid, professionele ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid bij je medewerkers.
  • Versterking van je coachvaardigheden. Stimulans van talenten, initiatieven en motivatie bij je medewerkers. 
     

Wil je graag dat je medewerkers slimme dingen doen en zelfredzaam zijnDoor je medewerkers Oplossingsgericht aan te sturen vergroot je de kans om dat voor elkaar te krijgen!  

Oplossingsgericht Werken past perfect bij eigentijdse organisaties waarin medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zich continue aanpassen en ontwikkelenHet biedt voor de leidinggevende een sterke combinatie van coaching met resultaatgerichte sturing.

Overzicht van trainingen voor leidinggevenden:

Compleet pakket van Oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor alle situaties van het dagelijks leidinggeven. Van effectief bijsturen als dat hard nodig is, tot medewerkers coachen zodat zij zelfredzaam worden.

In dit deel gaat het vooral om hoe je effectief je medewerkers bijstuurt bij onwenselijk gedrag of tekortschietend resultaat, en hoe je meer effect hebt met je advies.

Tijdens het 2e deel van de training krijg je als leidinggevende meer feeling met hoe je je medewerker coachend kunt helpen op een Oplossingsgerichte manier, die minder energie kost en die de zelfredzaamheid van je medewerker(s) vergroot.

Na afloop van een training over Oplossingsgericht leidinggeven kan het prettig zijn nu en dan op te frissen en ervaringen uit de praktijk te bespreken. Of kies een thema-workshop over bijvoorbeeld Ontwikkelgesprekken of over Oplossingsgericht Beoordelen.

Intervisie Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding 3 tot 6 dagdelen

Professionals die andere begeleiden hebben vaak te maken met lastige casuïstiek, en het is prettig om dat te delen op een positieve en slimme manier. Deelnemers scherpen hun Oplossingsgerichte vaardigheden aan, en komen gemotiveerd en gesterkt uit de intervisie.

Klanten van Solvitas...