Oplossingsgericht Werken in Zorg & Welzijn

Aanboren van de eigen kracht en mogelijkheden bij cliënten?
Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid?
Activeren van cliënten en effectieve invloed op gedrag?

Solvitas geeft veel trainingen aan sociaal werkers, jeugd- en gezinsprofessionals in Oplossingsgerichte gespreksvoering. Hiermee krijgen zij extra tools in handen om in gesprekken met minder moeite méér te bereiken bij hun cliënten.

  • Activeren, zonder te duwen en te trekken.
  • Weerstand voorkomen (of effectief afhandelen).
  • Bijsturen als dat nodig is, met behoud van de opgebouwde relatie.

Deze thema’s zijn ook relevant voor leidinggevenden. Daarvoor hebben wij een speciale en verrassende training over effectief bijsturen en meer verantwoordelijkheid in je team.

Kijk nu bij de training voor sociaal werkers, de mogelijkheden voor intervisiebegeleiding of training voor leidinggevenden!

De training

Onze trainingen zijn altijd als volgt opgebouwd: korte theorie, verbinding maken met de eigen praktijk en casuïstiek, en véél oefenen. Deze opzet zorgt ervoor dat deelnemers concrete tools krijgen en meteen gaan toepassen in de praktijk.

In onze trainingen zijn de deelnemers, ook de ervaren sociaal werkers, vaak positief verrast door de (aanvullende) praktische mogelijkheden van de Oplossingsgerichte methodiek voor hun dagelijks werk.

“De diverse gesprekstechnieken die er binnen Oplossingsgericht werken bestaan, vind ik èrg nuttig”

(generalist SamenDoen)”

Oplossingsgericht Werken maakt het werk in zorg & welzijn lichter

In het huidige sociaal werk is de Oplossingsgerichte aanpak extra interessant omdat deze heel goed aansluit bij de wens en noodzaak voor meer eigen regie en verantwoordelijkheid bij cliënten. Als je in de basis Oplossingsgericht werkt, dan is dat precies waar je op aanstuurt.

Is de situatie zo dat het noodzakelijk is om maximale invloed uit te oefenen (drang en dwang), dan biedt de Oplossingsgerichte aanpak daarvoor ook effectieve technieken.

Hulpverleners die Oplossingsgericht werken melden bovendien dat het werk hen daardoor minder belast. Het werk wordt er lichter van! Hetzelfde of een beter resultaat in kortere tijd, en op een manier die voor alle betrokkenen fijner aanvoelt… Bij een beroepsgroep die zwaar belast wordt is dat enorme winst.

Erkend en geaccrediteerd

Oplossingsgericht Werken is erkend als effectieve methodiek.

De meeste trainingen zijn SKJ geaccrediteerd en voor maatwerktrainingen kunnen wij accreditatie aanvragen. Een deel van de trainingen is ook geaccrediteerd bij Registerplein.

Wij begeleiden ook intervisie op Oplossingsgerichte wijze. Deze intervisie kan worden ingezet voor de vereiste ‘reflectie’ bij het SKJ.

Welke training is interessant voor jóuw team?

Trainingen voor Trainingen voor sociaal werkers

Trainingen voor Intervisiebegeleiding

Trainingen voor Training voor leidinggevenden

Bel met Irene Lansdaal
Bel met Irene Lansdaal

Je krijgt met één gesprek zicht op de mogelijkheden voor jou of je team!

06 - 520 350 46 Contactformulier Binnen 2 werkdagen reactie!

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”zorg-en-welzijn”]