Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding voor sociaal werkers

  • Professionaliteit en draagkracht van je medewerkers versterken?
  • Op positieve en effectieve wijze delen van ervaringen?
  • Onderhouden van Oplossingsgerichte vaardigheden?
  • SKJ reflectie-eisen vormgeven door intervisie?

Solvitas verzorgt veel intervisie voor sociaal werkers, jeugdzorgprofessionals c.q. jeugd- en gezinsprofessionals.
In groepen van 3 tot 7 mensen wordt er intervisie 
gegeven, waar deelnemers met een positief gevoel uit komen. 

Oplossingsgerichte intervisie geeft kracht en helderheid als het gaat om het omgaan met de lastige casuïstiek uit de praktijk. Het is ook een goede manier om Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden te onderhouden en aan te scherpen.

De gevolgde intervisie kan worden gebruikt voor de SKJ voorwaarden t.a.v. ‘reflectie’.

Kijk nu voor meer informatie:

Intervisie Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding 3 tot 6 dagdelen

Professionals die andere begeleiden hebben vaak te maken met lastige casuïstiek, en het is prettig om dat te delen op een positieve en slimme manier. Deelnemers scherpen hun Oplossingsgerichte vaardigheden aan, en komen gemotiveerd en gesterkt uit de intervisie.

“Ik vond het een goede en fijne training. Oplossingsgerichte intervisie maakt dat de inbrenger ervaart wat er al goed gaat. Dat geeft energie en perspectief op oplossingen.”

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”zorg-en-welzijn”]