Oplossingsgerichte gespreksvoering voor sociaal werkers

  • Hoe activeer je cliënten die niet willen of alleen maar klagen? 
  • Hoe kun je de regie en verantwoordelijkheid bij de cliënt houden? 
  • Hoe boor je de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten nog meer aan?
  • Hoe kan je zorgen dat het begeleiden je (nog) makkelijker afgaat? 

Onze trainingen geven praktische tools over hoe je door Oplossingsgerichte gespreksvoering met minder moeite méér bereikt met je cliënten. Van begeleiden, tot drang en dwangsituaties. Oplossingsgericht Werken heeft hierin veel te bieden!

Bijna al onze trainingen zijn SKJ geaccrediteerd, of we kunnen er accreditatie voor aanvragen.
Ook begeleiden wij intervisie, die voor de SKJ ‘reflectie’ kan worden ingezet. 

Welke training is interessant voor jóuw team?

Kennismakingworkshop Oplossingsgericht Begeleiden voor sociaal werkers 1 dagdeel (3 SKJ punten)

Eerst eens laten proeven wat Oplossingsgericht Begeleiden kan bieden? Het werkt vaak heel goed om eerst een enthousiasmerende kennismakingsworkshops te houden.

Deze training gaat over de situaties waarin het van groot belang is om de cliënt tot ander handelen aan te zetten, en waarin dat lastig lukt. De deelnemers krijgen praktische technieken aangereikt vanuit Oplossingsgericht Sturen en Beïnvloeden. (Stijgende belangstelling voor deze training!)

Basistraining Oplossingsgericht Begeleiden van cliënten 5 dagdelen (15 SKJ punten)

De deelnemers kunnen direct gaan toepassen wat ze in deze basistraining leren! Zij krijgen de basis, maar ook veel praktische tools voor lastige casuïstiek uit hun eigen praktijk.

Training Verdiepingstraining Oplossingsgerichte gespreksvoering voor sociaal werkers 5 dagdelen (SKJ Accreditatie kan worden aangevraagd)

Dit is een goede training als er in de groep deelnemers een wisselend ervaringsniveau is ten aanzien van Oplossingsgericht Werken. Veel uitwisseling en werken met eigen casuïstiek.

Opfrisworkshop Opfris- en casuïstiekworkshop 1 dagdeel

Het is waardevol om de Oplossingsgerichte vaardigheden te onderhouden en aan te scherpen als er een tijdje in de praktijk nog meer ervaring mee is opgedaan. En om actuele casuïstiek te kunnen inbrengen.

Intervisie Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding 3 tot 6 dagdelen

Professionals die andere begeleiden hebben vaak te maken met lastige casuïstiek, en het is prettig om dat te delen op een positieve en slimme manier. Deelnemers scherpen hun Oplossingsgerichte vaardigheden aan, en komen gemotiveerd en gesterkt uit de intervisie.

Voor een groep van deelnemers die het Oplossingsgerichte Coachen en Begeleiden van cliënten hélemaal in de vingers wil krijgen of specialist wil worden op dit vlak: 10 dagen door topdocenten in het Nederlandstalig Oplossingsgericht Werken.

“De diverse gesprekstechnieken die er binnen het Oplossingsgericht Werken bestaan vind ik erg nuttig” 

(generalist SamenDoen)

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”zorg-en-welzijn”]