Klachtenregeling Solvitas (open trainingen)

 1. Ben je niet tevreden over (een onderdeel van) een open training van Solvitas
  Fijn als je het ons direct laat weten zodat we kunnen kijken hoe we er snel iets aan kunnen doen.Irene Lansdaal: irenelansdaal@solvitas.nl, 06 – 520 350 46
  Cora Hagen: corahagen@solvitas.nl, 06 – 233 849 06
 2. Ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw ontevredenheid of klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onafhankelijk klachtbehandelaar en ombudsvrouw Marie-Louise Hessels.
  Je kunt haar bereiken op m.l.hessels@gmail.com en telefonisch op 06 – 389 02 882.Zij neemt de klacht in behandeling als:
  a. je eerst contact met Irene en/of Cora hebt opgenomen om te kijken of de zaak uitgepraat kon worden;
  b. je bovendien klaagt binnen 4 weken na de betreffende training of opleiding;
  c. je daarnaast duidelijk omschrijft wat je klacht is en welk voorstel je hebt om een en ander op te lossen.
 3. Na ontvangst van je klacht mailt de onafhankelijk klachtbehandelaar binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst, zowel naar jou als naar Solvitas.
 4. Je klacht wordt vertrouwelijk afgehandeld. Er wordt geen enkele informatie aan anderen (dan de directie van Solvitas) verstrekt.
 5. De onafhankelijk klachtbehandelaar organiseert het verdere contact om jou en Solvitas te horen. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per mail plaatsvinden.
 6. De onafhankelijk klachtbehandelaar beoordeelt of je klacht gegrond is, en of je recht hebt op compensatie. Dit kan nooit meer bedragen dan de kosten van de training en of opleiding.
 7. De onafhankelijk klachtbehandelaar doet uitspraak binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht. Is er meer tijd nodig, dan worden jij en Solvitas daarvan op de hoogte gesteld.
 8. De uitspraak van de onafhankelijk klachtbehandelaar is bindend voor ons en eventuele consequenties handelt Solvitas spoedig af. 

 

***** 

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]