Oplossingsgericht Coachen

Solvitas is specialist in het trainen van Oplossingsgericht Coachen. Maar wat is dat precies?

We geven op deze pagina meer info over Oplossingsgericht Coachen.
Maar zoek je een training? Kijk hier voor een training voor jezelf en hier voor een training voor je team.
Inhoudelijke tips over Oplossingsgericht Coachen vind je bij onze Tips & Columns.

Wat doe je als je Oplossingsgericht coacht? 

Bij Oplossingsgericht Coachen gaat het vooral om het stellen van goede vragen. Vragen zijn activerend, en Oplossingsgerichte vragen helemaal. Oplossingsgerichte vragen zijn net even op een andere wijze geformuleerd. Dit nodigt diegene die de vraag krijgt, automatisch uit om ook op een andere manier na te denken dan hij of zij gewend is 

Dit levert meestal heel veel nuttige informatie op, die motiveert en activeert. Daarnaast wordt er een duidelijke link gelegd met de gewenste situatie en het zetten van een volgende stap, en dat maakt de methode zeer resultaatgericht. 

Omdat steeds ook aandacht is voor wat al lukt, heeft het gesprek een positieve, energiegevende, inslag.

Ondanks dat de naam van de methode anders suggereert, kun je deze manier van coachen óók toepassen als er geen probleem is.

 

 

Wat levert Oplossingsgericht Coachen op, voor jou of jouw team?

Als je studenten, cliënten of medewerkers coacht en begeleidt, heb je ook al snel te maken met: 

  • Weerstand
  • Passiviteit, gebrek aan motivatie
  • Klagen
  • Gebrek aan zelfredzaamheid of zelfvertrouwen

Dat vinden we als coach of begeleider vaak lastig. Met Oplossingsgericht Coachen heb je gesprekstechnieken in huis om hier heel effectief mee om te gaan.

Belangrijk is ook dat Oplossingsgericht Coachen je eigen insteek in gesprekken anders maakt. Vaak is het nu zo dat we harder werken dan onze gesprekspartner. Dat we veel advies geven en meedenken. Kortom, we zijn tijdens het coachen hard aan het werk. En dat kan anders als je Oplossingsgericht coacht. Het wordt evenwichtiger, en meer een samenwerking met je gesprekspartner.

Je bereikt dan met minder moeite meer resultaat. Je hebt minder gesprekken nodig en het werk wordt er lichter van.

Bovendien is deze methode heel prettig voor de student, cliënt of medewerker. Hij krijgt door de Oplossingsgerichte vragen de kans om zelf oplossingen te vinden, die daarom ook goed passen en waarvoor hij zeer gemotiveerd is.

Quote

“Je leert zinvoller begeleiden. Je wordt beter in het coachen van de ander door de ander te helpen tot eigen inzicht te komen en een eigen oplossing te bedenken.”  (deelnemer)

 

Ervaren

Het lastige is eigenlijk… we kunnen het wel uitleggen, maar je moet het ervaren om te weten wat Oplossingsgericht Coachen zo anders maakt. Hoe anders het is als coach, èn hoe anders het is als je Oplossingsgericht bevraagd wordt.  

We kunnen wel zeggen dat mensen die Oplossingsgericht Coachen gebruiken hun werk als lichter gaan ervaren. En dat ze minder gesprekken nodig hebben voor een goed resultaat. 

De mensen die zelf Oplossingsgericht bevraagd worden geven vaak aan dat de gesprekken zeer prettig zijn. En dat ze zich gehoord voelen en in korte tijd veel verder zijn gekomen dan vooraf gedacht.

Quote

“Je leert op een heel positieve manier een gesprek leiden. In plaats van praten over problemen, stel je vragen om de ander aan te moedigen om na te denken over wat al werkt en wat nog meer kan werken. Dat brengt een positieve energie met zich mee. Dat geeft zowel de gecoachte als de coach energie!” (deelnemer)

 

Overigens …. ben je misschien al geïnteresseerd geraakt?
Meer weten over de voordelen en onze incompany trainingen? Bezoek dan nu onze specifieke pagina over OnderwijsZorg & Welzijn of Overige organisaties en bedrijfsleven.

Zoek je een training voor jezelf, kijk dan bij onze Trainingen op open inschrijving.


Probleemgericht versus Oplossingsgericht

Quote

Instead of problemsolving, we focus on solution building’ (Insoo Kim Berg)

Typerend is ook wat je niet doet als je Oplossingsgericht coacht. Als er iets mis gaat of als er een probleem is, hebben jouw vragen niet als doel dit te analyseren (wat er precies aan de hand is, waar het vandaan komt, welke diagnose je daaraan kunt verbinden etc.). In plaats van ons te richten op de oorzaak, richten we ons op wat de ander hiervoor in de plaats wil: de gewenste situatie.

En wat je ook doet als je Oplossingsgericht coacht: je geeft in principe tijdens het coachen géén advies. De wijsheid die je op tafel probeert te laten komen, komt niet van jou maar van diegene die je coacht.

Bij Oplossingsgericht Coachen worden de problemen wèl onderkend en erkend, maar ligt de focus op de gewenste situatie, wat al in de goede richting werkt en hoe van daaruit verder gehandeld kan worden. In het kort: 

Probleemgericht gericht op wat niet werkt en waarom niet, met als doel het probleem op te lossen. Daarvoor gaan we het probleem analyseren om de oorzaak te vinden of diagnose te stellen.

Oplossingsgericht focus op de gewenste situatie. En, op hoe beschikbare hulpbronnen en wat al goed gaat benut kunnen worden om de gewenste situatie te bereiken.


Uit de praktijk

De methode van Oplossingsgericht Coachen is overigens  niet ontstaan vanuit een theorie, maar vanuit de praktijk. Door elementen in gesprekken toe te voegen en weg te halen, en te kijken wat het effect daarvan was. Dit met het oogmerk om met minder gesprekken toch het gewenste of een beter resultaat te bereiken.

Overal op het werk

Oplossingsgericht Coachen is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de Verenigde Staten in de jaren 80 van de vorige eeuw. De methode, die oorspronkelijk is opgezet voor familietherapie, wordt tegenwoordig dagelijks toegepast in communicatie op het werk in zorg & welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven. 

Kennismakingsworkshop

In 1 dagdeel kunnen we je een goede indruk geven van het Oplossingsgericht Coachen. Je kunt het ervaren èn je krijgt meteen al praktische tools die je direct daarna in de praktijk kunt toepassen.

Zo’n kennismakingsworkshop doen we veel incompany.
Maar ook kun je laagdrempelig kennismaken met 
Solvitas en Oplossingsgericht Coachen bij een kennismakingsworkshop op open inschrijving

Oplossingsgericht Coachen en Begeleiden

Oplossingsgericht Coachen is in zijn pure vorm eigenlijk alleen maar gericht op ‘de ander helpen’. Maar veel van onze deelnemers hebben een rol of taak vanuit hun functie en de organisatie waar zij voor werken. 

Zij begeleiden studenten, cliënten of medewerkers en hebben vanuit die rol en hun organisatie ook zelf een doel. Studenten moeten gemotiveerd worden, cliënten geactiveerd en medewerkers bijgestuurd bijvoorbeeld. 

Daarom verrijken we in onze trainingen de vaardigheden van het Oplossingsgericht Coachen met de Oplossingsgerichte technieken en inzichten – deels door onszelf ontwikkeld – die je kunt toepassen als je vanuit je rol en eigen doel iets wilt bereiken bij de ander.  

Dit geeft dus een completer pakket, waar iedereen die een ander begeleidt zeer goed mee uit de voeten kan.

Oplossingsgericht Werken

Voor adviseurs en leidinggevenden gaan we nog een stap verder hierin. Voor hen ligt nadrukkelijk het accent op Oplossingsgericht Adviseren, Beïnvloeden en/of Sturen. Samen met het Coachen noemen we dit totaalpakketOplossingsgericht Werken’.

Meer weten?

Wil je weten wat Oplossingsgericht Coachen en Werken voor jouw team of jouw werk kan opleveren?

Voor de mogelijkheden voor je team kijk je bij onze incompany trainingen. Bezoek dan nu onze specifieke pagina over OnderwijsZorg & Welzijn of Overige organisaties en bedrijfsleven.

Zoek je een training voor jezelf, kijk dan bij onze Trainingen op open inschrijving.

Verder kun je nog veel meer lezen bij de Tips en Columns op deze site!

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]