Oplossingsgericht Werken

Wat is het en wat levert het op?

Oplossingsgericht Werken is een methode van communiceren en van het aanpakken van veranderingAls je Oplossingsgericht werkt, stel je – onder meer – andere vragen dan anders. 

Probleemgericht gericht op wat niet werkt en waarom niet, met als doel het probleem op te lossen. Daarvoor gaan we het probleem analyseren om de oorzaak te vinden of diagnose te stellen.

Oplossingsgericht = focus op de gewenste situatie. Wat wil je bereiken? Wat wil je anders? Om vervolgens te vragen: Wat is er al in die richting? 

Oplossingsgericht Werken kun je toepassen als je iemand coacht, begeleidt, adviseert of aanstuurt.

NB : Op deze pagina vertellen we meer over wat Oplossingsgericht Werken is en oplevert. Zoek je een training kijk dan bij incompany trainingen of trainingen op open inschrijving. Zoek je direct al concrete inhoudelijke tips kijk dan bij Tips & Columns.

Wat levert Oplossingsgericht Werken je op? 

  • Een effectieve basishouding en gesprekstechnieken voor allerlei soorten gesprekssituaties: coachen, adviseren, beïnvloeden en aansturen;
  • Een slimme aanpak voor lastige situaties zoals bij niet gemotiveerde, passieve of klagende gesprekspartners of bij weerstand;
  • Snel en op een prettige wijze een ander helpen in gesprekken;
  • Effectiever zijn met je advies;
  • Beïnvloeden of bijsturen van een ander met behoud van de relatie;
  • Met minder moeite méér resultaat bereiken. 

Misverstand

Oplossingsgericht WerkenWat vaak over de term ‘oplossingsgericht’ wordt gezegd is: ‘Ik ben heel oplossingsgericht, ik weet altijd heel veel goede oplossingen’. Grappig genoeg heeft dat weinig, eh…of eigenlijk niets 🙂 , te maken met Oplossingsgericht Werken als je een ander begeleidt.   

Zeker als we iemand Oplossingsgericht coachen gaat het er namelijk om dat we al onze eigen oplossingen in ons hoofd als het ware ‘parkerenIn plaats van advies te geven, stellen we allerlei vragen over wat de ander wil bereiken en wat al in de goed richting werkt 

Dit doen we om zo dander te helpen zijn eigen oplossingen te vinden. Zo maken we de ander slimmer en sterker, in plaats van afhankelijk van onze goede ideeënEn meer gemotiveerd, want zijn eigen zelfbedachte ideeën, daar is hij meestal het meest gemotiveerd voor!

Het klinkt misschien simpel… maar dat is het niet! De principes zijn zeker simpel, maar in de praktijk is voor iedereen oefening (en training) nodig om de Oplossingsgerichte gesprekstechnieken onder de knie te krijgen.

Ontwikkeling van de Oplossingsgerichte methode

De oorsprong van de methode ligt in Oplossingsgerichte (gezins)therapie, die is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer in de jaren ‘80 in de VS 

Oplossingsgericht Werken en therapie

Vanuit daar is het steeds verder gegroeid. Niet alleen naar andere landen en sectoren (onderwijszorg & welzijn, bedrijfsleven) maar ook naar andere beroepen dan die van therapeut. Denk aan adviseurs, leidinggevenden, docenten, coaches en sociaal werkers. Met die uitbreiding is ook de methode ‘breder’ geworden.  

Oplossingsgericht Coachen en Oplossingsgericht Werken 

Solvitas richt zich vooral op het trainen van ‘niet-therapeuten’. Dit betekent óók dat wij niet alleen trainen in wat nog het meest bekende onderdeel is van de methode; het Oplossingsgericht Coachen (waarover hier meer info en video) 

Wij trainen ook in Oplossingsgericht begeleiden, adviseren, beïnvloeden, sturen en leidinggevenDat alles valt voor ons onder de term ‘Oplossingsgericht Werken’.

Dit is heel relevant voor veel van onze deelnemers. Omdat zij bijvoorbeeld niet alleen in gesprekken anderen helpen maar ook zelf kennis hebben (bijvoorbeeld als docent, deskundig adviseur, leidinggevende) om over te brengen 

Of omdat zij in hun gesprekken ook zelf een doel hebben, vanuit hun functie of de organisatie waar zij voor werken. Als docent of studieloopbaancoach wil je bijvoorbeeld je studenten motiveren, als sociaal werker je cliënten activeren, en als leidinggevende je medewerkers stimuleren en bijsturen. 

Dan is het handig om niet alleen de ander beter te kunnen helpen c.q. coachen. Maar dat het ook gaat over het overbrengen van kennis, het geven van advies, en het (krachtig) beïnvloeden van het gedrag of de keuzes van de ander. Dit kan namelijk óók allemaal vanuit de Oplossingsgerichte basishouding en met behulp van Oplossingsgerichte gesprekstechnieken. 

Meer weten?

Wil je weten wat Oplossingsgericht Werken of Oplossingsgericht Coachen voor jouw team of jouw werk kan opleveren?

Voor de voordelen en mogelijkheden voor je team kijk je bij onze incompany trainingen. Bezoek dan nu onze specifieke pagina over OnderwijsZorg & Welzijn of Overige organisaties en bedrijfsleven.

Zoek je misschien een training voor jezelf, kijk dan bij onze Trainingen op open inschrijving.

Verder kun je nog veel meer lezen bij de Tips en Columns op deze site!

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]