Oplossingsgerichte intervisie is behoorlijk anders dan ‘gewone’ intervisie.

Maar wat is Oplossingsgerichte intervisie dan, en wat maakt het anders dan ‘gewone’ intervisie?

Bij gewone intervisie draait het er meestal om dat collega’s je adviezen geven of analyseren wat er speelt of ideeën opperen om je probleem op te lossen. Dat lijkt logisch. Want als je een casus inbrengt weet je immers niet wat je moet doen.

Tsja… en je kunt daar ook een andere kijk op hebben.

Een alternatief is dat jouw intervisiegroep je helpt om – zoveel als mogelijk – zèlf verder te komen.

Een groot voordeel van Oplossingsgerichte intervisie ten opzichte van ‘normale’ intervisie, is dat je geen hoog-laag verschil krijgt (‘jij weet het niet en wij zullen je nu vertellen wat je hieraan kan doen’). Als je niet uitkijkt voel je je daarna mogelijk nog kleiner en kwetsbaarder dan toen je de intervisie inging!  Hoe zorgvuldig je collega’s het ook aanpakken…

Bij onze Oplossingsgerichte intervisie krijg je in plaats daarvan als casusinbrenger de kans je eigen professionaliteit te versterken (‘Ik weet wèl wat ik moet doen, ik zat gewoon even vast!’ of ‘Ik doe eigenlijk al heel veel goed. Daar kan ik op verder bouwen!’).
Je intervisiegenoten helpen je namelijk om zoveel als mogelijk zelf je eigen oplossingen te vinden.

Hoe werkt Oplossingsgerichte intervisie dan?

Bij de bespreking van een casus gaat de groep Oplossingsgerichte vragen stellen. Deze vragen helpen de casusinbrenger om uit het gebaande denkpad te gaan ( een pad zoals ‘dit lukt niet, want …’). In plaats daarvan wordt de inbrenger met slimme vragen uitgenodigd zijn doel te verhelderen en eigen ervaring, kennis en kunde in te zetten.

En meestal heeft de inbrenger dan gewoon keihard de oplossing zèlf in huis. Loop je daarmee als inbrenger na de intervisie de deur uit, dan gelóóf je ook echt in die oplossing en zal je niet aarzelen ermee aan de slag te gaan. Daarom heeft dit direct positieve effecten voor je effectiviteit op het werk!

Bovendien ervaren professionals dit intervisieproces als zeer steunend naar elkaar toe. En als het werk al ingewikkeld genoeg is, is dat van grote waarde!

Jouw intervisiegroep Oplossingsgericht laten begeleiden? Lees hier over de Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding door Solvitas.

Waarom kiezen voor Oplossingsgericht?

Oplossingsgerichte intervisie is vaak een opluchting, verrijking en een kadootje voor de professionals die er mee gaan werken. Waarom?

Hierbij 8 redenen waarom professionals blij zijn met Oplossingsgerichte intervisie:

  1. Je voelt je gesteund door je intervisie-collega’s en 100% serieus genomen. Zij laten met hun vragen merken dat zij ervan uitgaan dat jij de expert bent in de casus die je inbrengt.
  2. Oplossingsgerichte intervisie is echt wat anders dan ‘casusbesprekingen’ of andere werkinhoudelijke besprekingen. De focus ligt op het versterken van de eigen professionaliteit (en dat is veel breder dan vakkennis) en positieve werkbeleving.
  3. Oplossingsgerichte intervisie geeft moed: je bouwt vooral verder op wat al lukt. Juist in gevallen waarin je vast zit of het even niet weet, is dat enorm helpend; je blijkt de oplossing (minimaal deels) al in huis te hebben.
  4. Als vragensteller scherp ik mijn techniek van het vragenstellen aan. Iets dat ik direct daarna in mijn eigen werk kan toepassen.
  5. Ik onderhoud/vergroot hiermee mijn vaardigheden ten aanzien van de Oplossingsgerichte methode.
  6. Door zelf te ervaren hoe het is om Oplossingsgericht bevraagd te worden, ervaar ik de waarde daarvan. Dat versterkt mijn motivatie om ook bij mijn gesprekspartners in te zetten op hun eigen mogelijkheden en oplossingen.
  7. Door structureel aandacht te geven aan wat al lukt of goed gaat, heb ik meer oog voor de positieve kanten van mijn werk en van de competentie van mijn gesprekspartners. Dit maakt het werk minder zwaar.
  8. Het is heel bijzonder om met alle aandacht en oordeelloos bevraagd te worden, en geholpen te worden met een eigen denkproces dat voor jezelf van waarde is. Met alle hectiek van het werk….wanneer krijg je verder nou die kans?

Klik hier voor de mogelijkheden voor Oplossingsgerichte intervisie voor jóuw team!

SKJ accreditatie van de intervisie

De door ons begeleide intervisie kan overigens worden ingezet voor de vereiste ‘reflectie’ bij de herregistratie van jeugd- en gezinsprofessionals.
Meer info hierover staat op de SKJ site.

Kijk vervolgens hier voor de reflectievoorwaarden en de intervisieverklaring en vereisten.
Wij laten aanwezigen altijd tekenen, en dat is als bewijs te gebruiken voor het SKJ dat er intervisie is bijgewoond.
NB : Deelnemers moeten ook een leerverslag maken : eisen & formulier.

Klanten van Solvitas...

[gs_logo logo_cat=”home”]