< terug Training

Oplossingsgericht Werken voor leidinggevenden | Deel A: Sturen, beïnvloeden en adviseren

6 dagdelen

Klagende werknemers, of weerstand bij veranderingen? Onhandig of nadrukkelijk onwenselijk gedrag van medewerkers? 

Lastige gesprekssituaties

Als leidinggevende krijg je vaak te maken met allerlei lastige gesprekssituaties. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen noodzakelijk waar niet iedereen in mee wil, een medewerker komt terug na langdurige ziekte en is weinig flexibel, of een medewerker functioneert nog steeds niet goed. Hoe voer je dan het gesprek zodat de uitkomst optimaal is? Hoe stuur je bij met behoud van de relatie

Volg dan deze training met verrassende gesprekstechnieken uit het Oplossingsgericht Werken!

1. Wat levert deze training op? 

 • Effectieve aanpak voor het bijsturen van medewerkers, met behoud van de relatie 
 • Klagen en weerstand voorkomen of handig tackelen
 • Je medewerkers stimuleren om met eigen oplossingen te komen
 • Meer effect bereiken als je een medewerker advies geeft
   

2. Voor wie

Deze training is voor hiërarchisch leidinggevenden.

Het is een incompany training. Het werkt vaak heel krachtig om deze met een geheel managementteam te doen, maar het is ook mogelijk om leidinggevenden van verschillende teams of afdelingen te combineren. 

De training bevat gesprekstechnieken die meestal nog niet bekend zijn èn er is veel ruimte voor de eigen – en onderling herkenbare – casuïstiek van de deelnemers. Daarom is de training geschikt voor ervaren en minder ervaren leidinggevenden. Er wordt namelijk nauw aangesloten bij de behoefte van de deelnemers. 

De maximale groepsgrootte is daarom ook 10 deelnemers. Dit zorgt ervoor dat voor leidinggevenden – met meestal een drukke agenda – de training steeds nuttig is en daarom een goede besteding van hun tijd.

Omdat de training o.a. ook over ‘bijsturen’ gaat, is het in principe niet handig om verschillende hiërarchische niveaus met elkaar de training te laten volgen. Ook kan dit het leren en uitproberen belemmeren. Of het wel kan hangt af van de omstandigheden en is goed om eventueel vooraf te overleggen.

Belangstellenden die zelf geen hiërarchisch leidinggevende zijn kunnen niet meedoen aan de training of deze bijwonen.
NB : Voor functioneel leidinggevenden kan deeltraining B interessant zijn. En we hebben aparte trainingen voor HR-professionals.

Deze training werkt goed voor leidinggevenden van een team van medewerkers waarmee regelmatig wordt overlegd of gesprekken plaatsvinden over het werk. Gaat het om personeel dat vooral met korte instructies wordt aangestuurd (laaggeschoold, uitvoerend of technisch personeel bijvoorbeeld) dan is deze training minder geschikt. 

3. Waarover gaat de training? 

 • Oplossingsgericht Sturen en Beïnvloeden. Effectieve gesprekstechnieken om met behoud van de relatie je medewerker(s) nadrukkelijk te bewegen tot ander gedrag of betere resultaten. Inclusief het omgaan met lastige reacties in dit soort gesprekken.
 • De Solvitas Mandaatmeter. Inzicht in welke interventies werken in verschillende gespreks- en overlegsituaties.
 • Oplossingsgericht adviseren, zodat je medewerkers vaker met eigen oplossingen komen óf dat je (nog) meer resultaat hebt met je advies.
 • Checklist voor de Oplossingsgerichte Coachvraag
   

4. Werkwijze 

 • Korte theorie, veel interactie en werken met eigen casuïstiek van de deelnemers
 • Er wordt altijd gestart met 1 hele dag. De voorkeursopzet is 2 hele dagen en daarna 2 losse dagdelen. Dus in totaal 4 bijeenkomsten met steeds 2 tot 4 weken ertussen waarin praktijkervaring wordt opgedaan.
 • Belangrijk is een goede voorlichting en inbedding van de training vooraf. Leidinggevenden beslissen begrijpelijkerwijs graag zèlf of zij een dergelijke training doen of niet. 
   

5. Overige informatie 

 • Dit is het eerste deel van de complete training Oplossingsgericht Werken voor leidinggevenden, en dit deel A kan worden vervolgd met deel B waarin vooral de coachende vaardigheden worden uitgebreid. 
 • Ervaren trainer met leidinggevende ervaring. 
 • Borging: vaak werkt het heel goed om na enige tijd een opfris/casuïstiekbijeenkomst te houden, zodat de deelnemers hun ervaringen in de praktijk kunnen voorleggen en hun kennis aanscherpen.
 • Ook hebben wij aanvullende thema-workshops over bijvoorbeeld Oplossingsgerichte ontwikkelgesprekken en beoordelen. 

 

Quotes van deelnemers aan deze training

“De snelheid, afwisseling en sfeer heb ik als heel prettig ervaren!”
“Heldere uitleg. Sloot aan op onze vragen”
“Gevarieerd in werkvormen, met diepgang in de nabespreking”
“Het bespreken van de casuïstiek was heel waardevol”
 

Aanbevolen

Op een schaal van 0 tot 10 bevelen de deelnemers de training met gemiddeld een 9 aan. 

 

Naar alle trainingen voor leidinggevenden

Meer weten of offerte
aanvragen?
Bel met Irene Lansdaal

Je krijgt met één gesprek zicht op de mogelijkheden voor jou of je team!

06 - 520 350 46 Contactformulier Binnen 2 werkdagen reactie!

Bekijk ook deze trainingen

Inspiratiesessie Oplossingsgericht coachen van studenten 45 minuten tot 1,5 uur
Basistraining Beïnvloeden, adviseren en coachen voor leerplichtambtenaren, -consulenten en RMC trajectbegeleiders Incompany, 5 of 6 dagdelen
Kennismakingworkshop Workshop Oplossingsgericht Coachen voor Coaches of Mentoren 1 dagdeel

Nieuwsgierig naar Oplossingsgericht Coachen? In een dagdeel kan jouw team laagdrempelig kennismaken en direct al praktische tips opdoen!

Jaartraining Oplossingsgericht Coachen en Begeleiden van cliënten Ongeveer 10 dagen

Voor een groep van deelnemers die het Oplossingsgerichte Coachen en Begeleiden van cliënten hélemaal in de vingers wil krijgen of specialist wil worden op dit vlak: 10 dagen door topdocenten in het Nederlandstalig Oplossingsgericht Werken.