< terug Training

Oplossingsgericht Werken voor leidinggevenden

10 dagdelen
 • Klagende werknemers, of weerstand bij veranderingen? 
 • Onhandig of nadrukkelijk onwenselijk gedrag van medewerkers? 
 • Medewerkers zijn soms te weinig zelfredzaam?
 • Gesprekken met medewerkers kosten te veel tijd en energie? 

Als leidinggevende krijg je vaak te maken met allerlei lastige gesprekssituaties. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen noodzakelijk waar niet iedereen in mee wil, een medewerker komt terug na langdurige ziekte en is weinig flexibel, of een medewerker functioneert nog steeds niet goed.

Hoe voer je dan het gesprek zodat de uitkomst optimaal is? Hoe stuur je bij met behoud van de relatie?

Eigen verantwoordelijkheid

Het kan ook dat er te veel energie van jouw kant nodig is om het lekker te laten lopen in je team. Een medewerker vraagt continue aandacht en advies, er is ruzie tussen collega’s en die willen dat je ingrijpt, of je moet trekken aan je team om ideeën of initiatieven te komen.

Je zou graag willen dat het wat makkelijker loopt en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt.

Volg dan deze verrassende training!


1. Wat levert deze
training op? 

 • Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden voor coachende, adviserende èn sturende gesprekken met je medewerkers
 • Effectieve aanpak voor het bijsturen van medewerkers, met behoud van de relatie
 • Klagen en weerstand voorkomen of handig mee omgaan
 • Bevorderen van zelfredzaamheid van je medewerkers en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid
 • Coachen op een manier die de ander helpt èn de bal bij de ander houdt
   

2. Voor wie

Deze training is voor hiërarchisch leidinggevenden.

Het is een incompany training. Het werkt vaak heel krachtig om deze met een geheel managementteam te doen, maar het is ook mogelijk om leidinggevenden van verschillende (management)teams te combineren.

De training bevat gesprekstechnieken uit het Oplossingsgericht Werken die meestal nog niet bekend zijn èn er is veel ruimte voor de – meestal onderling herkenbare – eigen casuïstiek van de deelnemers. Daarom is de training geschikt voor ervaren en minder ervaren leidinggevenden. Er wordt namelijk nauw aangesloten bij de behoefte van de deelnemers. 

De maximale groepsgrootte is daarom ook 10 deelnemers. Dit zorgt ervoor dat voor de leidinggevenden – met meestal een drukke agenda – de training steeds nuttig is en daarom een goede besteding van hun tijd.

Omdat de training o.a. ook over ‘bijsturen’ gaat, is het in principe niet handig om verschillende hiërarchische niveaus met elkaar de training te laten volgen. Dit kan het leren en uitproberen belemmeren. Of het wel eventueel toch wèl kan, hangt af van de omstandigheden en is goed om eventueel vooraf te overleggen.

Belangstellenden die zelf geen hiërarchisch leidinggevende zijn kunnen niet meedoen aan de training of deze bijwonen.
NB: Voor functioneel leidinggevenden kan deeltraining B interessant zijn. En we hebben specifieke trainingen voor HR professionals.

3. Waarover gaat de training? 

 • Oplossingsgericht Sturen en Beïnvloeden. Effectieve gesprekstechnieken om met behoud van de relatie je medewerker(s) te bewegen tot ander gedrag of betere resultaten. Inclusief het omgaan met lastige reacties in dit soort gesprekken. 
 • De Solvitas Mandaatmeter. Inzicht in welke interventies werken in verschillende gespreks– en overlegsituaties. 
 • De basis van Oplossingsgericht Coachen, zodat de ander aan het werk wordt gezet door jouw coaching. 
 • Oplossingsgericht Adviseren, zodat je medewerkers vaker met eigen oplossingen komen óf dat je (nog) meer resultaat hebt met je advies. 
 • De uitgangspunten van Oplossingsgericht leidinggeven en de mogelijkheden voor betere resultaten met je team.

4. Werkwijze 

 • Korte theorie, veel interactie en werken met eigen casuïstiek van de deelnemers 
 • Er wordt altijd gestart met 1 hele dag. De voorkeursopzet is 4 hele dagen en daarna 2 losse dagdelen. Steeds 2 tot 4 weken ertussen waarin praktijkervaring wordt opgedaan. 
 • Belangrijk is een goede voorlichting en inbedding van de training vooraf. Leidinggevenden beslissen begrijpelijkerwijs graag zèlf of zij een dergelijke training doen of niet. Wat niet werkt is leidinggevenden die ‘gestuurd’ zijn. Wij komen graag vooraf langs om de training te bespreken en vragen te beantwoorden, waarna er een goede beslissing kan worden genomen over het aangaan van de training.
   

5. Overige informatie 

 • Ervaren trainer met leidinggevende ervaring. 
 • Periodiek verzorgen wij deze training ook op open inschrijving, waarvoor je je als individuele deelnemer kunt inschrijven. 
 • Borging: vaak werkt het heel goed om na enige tijd een opfris/casuïstiekbijeenkomst te houden, zodat de deelnemers hun ervaringen in de praktijk kunnen voorleggen en hun kennis aanscherpen. 
 • Ook hebben wij aanvullende thema-workshops over bijvoorbeeld Oplossingsgerichte ontwikkelgesprekken en beoordelen. 

 

Quotes 

“Een waardevolle vaardigheid die ik me door de training eigen heb gemaakt is hoe ik een medewerker zelf met oplossingen laat komen”

“Je gaat op een andere manier denken en handelen. Deze training levert zoveel op!”

“Fijne sfeer, goede uitleg, kundige trainer”

“Ik vond àlles nuttig van de training”

 

Gemiddelde beoordeling van de deelnemers aan deze training: 9

 

Naar alle trainingen voor leidinggevenden 

 

Meer weten of offerte
aanvragen?
Bel met Irene Lansdaal

Je krijgt met één gesprek zicht op de mogelijkheden voor jou of je team!

06 - 520 350 46 Contactformulier Binnen 2 werkdagen reactie!

Bekijk ook deze trainingen

Basistraining Beïnvloeden, adviseren en coachen voor leerplichtambtenaren, -consulenten en RMC trajectbegeleiders Incompany, 5 of 6 dagdelen
Kennismakingworkshop Workshop Oplossingsgericht Coachen voor Coaches of Mentoren 1 dagdeel

Nieuwsgierig naar Oplossingsgericht Coachen? In een dagdeel kan jouw team laagdrempelig kennismaken en direct al praktische tips opdoen!

Jaartraining Oplossingsgericht Coachen en Begeleiden van cliënten Ongeveer 10 dagen

Voor een groep van deelnemers die het Oplossingsgerichte Coachen en Begeleiden van cliënten hélemaal in de vingers wil krijgen of specialist wil worden op dit vlak: 10 dagen door topdocenten in het Nederlandstalig Oplossingsgericht Werken.

Training Oplossingsgericht Sturen voor sociaal werkers | Drang & Dwang 3 dagdelen (9 SKJ punten)

Deze training gaat over de situaties waarin het van groot belang is om de cliënt tot ander handelen aan te zetten, en waarin dat lastig lukt. De deelnemers krijgen praktische technieken aangereikt vanuit Oplossingsgericht Sturen en Beïnvloeden. (Stijgende belangstelling voor deze training!)